Voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en hun naasten. De patientenvereniging staat voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatiebijeenkomsten.
Den Heuvel 62
6881VE Velp
(026) 3512512

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven